Puppytest

Puppytest laten doen?

Heeft u een nestje puppy’s en wilt u graag weten of die bepaalde pup in dat gezin geplaatst kan worden?
Dan bestaat de mogelijkheid tot het testen van een nestje puppy’s.

Wat kunt u verwachten?

De pups worden individueel getest op onder andere: volgzaamheid, sociaal gedrag en binding. Van iedere pup krijgt u een beschrijving van het te verwachten gedrag met de daarbij behorende adviezen met betrekking op de opvoeding van elke pup.
De test gebeurt op een leeftijd van 7 weken omdat ze in deze periode een heel neutraal beeld afgeven. Let wel dat de test geen garantie is voor later gedrag. Het latere gedrag is mede afhankelijk van zijn omgeving, opvoeding en ervaringen die de pup opdoet.
De kosten van deze test zijn € 89,95 incl. BTW.
Voor nestjes groter dan 8 pups betaalt u per extra pup € 9,95,- incl. BTW.
Een afspraak maken voor een puppytest? Stuurt u dan een bericht via het contactformulier.

(Prijzen zijn exclusief reiskosten)
Op al onze afspraken, overeenkomsten en werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van toepassing.

Puppytest
Moederhond en puppy's